Sisuloome kui kultuuripeegeldus

Post thumbnail

Nii nagu kõik muu turunduses algab ka sisuloome ideest.

Ideest ehk juhtmõttest, mida soovime lugejale, vaatajale või kuulajale edastada. Meie töö turundajatena on see informatsioonikogum lahti mõtestada selliselt, et tarbija seda juhtmõtet kergesti hoomaks.

Lugeja jaoks algab juhtmõtte mõistmine vastupidise lähenemisega – teksti lugemisega.

Sisu tarbija ei tea Sinu kirjatüki taga peituvat juhtmõtet, kuniks ta pole seda läbi lugenud.

Et lugeja kommunikeeritava mõtte omaks võtaks tuleb sisuloomet vaadelda tarbija silmade läbi. Arvestades tema teadlikkuse, emotsioonide ning eesmärkidega.

01Sisuloome kui kultuuripeegeldus

Mõistes oma kliente ja nende vajadusi saame parema arusaama sellest, et valdkonna eksperdina seisame kindla kogukonna huvide, uskumuste ja väärtushoiakute eest.

Me ei ole lihtsalt flaier postkastis, mille väärtuseks on katlamaja ahjus ereda leegiga põleda. Me oleme häälekandja. Autoriteet. Peegeldus kogukonnast, keda me esindame.

Igal kogukonnal on omad kanalid, kus nad infot jagavad ning tarbivad. Igal kogukonnal on omad väärtushinnangud, mille ajendil nad igapäevaselt toimetavad. Iga kogukonda mõjutavad välised tegurid, millega neil on olnud vaja kohaneda.

Need on teemad, mis vormivad sisuloome protsessis lõpptulemust.

02Eristu sisuloomega

Sisuturundus annab võimaluse konkurentidest eristumiseks. See annab võimaluse panna potentsiaalse klientuuri Sinust rääkima. Orgaaniliselt.

Too sisuloomesse uut hingamist, kasutades selleks kliendiintervjuude tähelepanekuid ning kogukonda mõjutavaid kultuurilisi elemente.

03Internetikultuur soosib loovust

Kultuuriline informatsioon antakse edasi ühiskonna kaudu. Internetikultuuris informatsiooni edasi andmine vajab loovust, julgust testida ning järjepidevust.

Julgus mugavustsoonist välja astumiseks on vajalik, sest üsna kiirelt jõutakse sisuloojatena barjäärini, kus internetikultuuri evolutsioon on organisatsioonikultuurist kiiremini arenenud.

Hea näide siinkohal on TikTok või internetimeemid. Tegemist on lühikeste ning tabavate sisutükkidega, mis on:

  • positiivsed;
  • tugevaid emotsioone esile kutsuvad;
  • osalusele rõhuvad;
  • lihtsa esitlusviisiga;
  • prestiižikad;
  • positsioneeritud.

Paljudes Eesti ettevõtetes ei toeta just organisatsioonikultuur selliste sisuformaatidega katsetamist, sest mängu tuleb töötajate vähene kaasatus turundusse, soov jätkata vanade harjumustega ning puudub soov konkurentidest eristuda.

Kokkuvõtteks

Peame turundajatena leidma võimalusi oma jälgijaskonna ajusagaratesse jõudmiseks. Tekitama neis emotsioone. Unikaalseid kogemusi. Looma ühtekuuluvustunnet.

Meid ümbritsev kultuur ja selle peegeldus sisuloomes on hea viis, kuidas seda saavutada.

Järgmine kord, kui sisupostituse valmis saad, mõtle sellele.

Kas viiksid sellest lähtuvalt oma postituses mõne muudatuse sisse või alustaksid otsast peale?


Warning: Undefined array key 0 in /data01/virt108591/domeenid/www.molivery.com/htdocs/wp-content/themes/Bonamore/single.php on line 152

Warning: Attempt to read property "term_id" on null in /data01/virt108591/domeenid/www.molivery.com/htdocs/wp-content/themes/Bonamore/single.php on line 152