Digiturundusstrateegia

Strateegia ei tähenda ainult turunduskanali valikut või postituste graafiku loomist. See on detailne mänguplaan sinu eesmärkide saavutamiseks. Keskendume strateegiale, et luua süsteemsust ja vältida kaost.

Väga hea strateegia koosneb kolmest osast

Strateegia loomisel ja elluviimisel mängivad rolli hästi õlitatud protsessid.
Meie protsessid aitavad sul:

01

Panna paika eesmärgid

  • Mida saavutada tahame?
  • Mida teeme, et sinna jõuda ja mida me ei tee?
  • Kes on ideaalklient ning mis teda motiveerib?
02

Luua pikaajalise strateegia

Töötame sinuga koos välja turundusstrateegia, mis sobitub sinu ettevõtte strateegiaga.

Me ei mõtle ainult lühiajalistele kampaaniatele, vaid mõtleme pikalt ette: milline võiks olla jätkusuutlik turundussüsteem, mis aitab sinu ettevõttel kasvada.

Kui vaja, lõhume vana ja laome uue vundamendi.

03

Alustada koos plaani täitmist

Iga strateegia vajab elluviimist. Aitame sul seda teha, võttes ette värskelt loodud konkreetse mänguplaani.

Võta ühendust!