Mis on Google Analytics 4?

Post thumbnail

Google Analytics uusim versioon GA4 pakub uuenenud raporteerimise tööriistu veebilehe statistika analüüsimiseks.

Google muutis GA4 alates 2020.a oktoobrist soovituslikuks versiooniks kõigile uutele Google Analytics kasutajatele ja new property loojatele.

Kui Sinu Google Analytics on eelnevalt seadistatud GA3-le, siis on Sul võimalik seda endiselt edasi kasutada. Google ei ole teatanud, et nad GA3 kasutamist piirama hakkaksid.

Juhendi, kuidas luua endale uus GA4 konto ja see oma kodulehe seadistada, leiad SIIT.

Mis on GA3 ja GA4 erinevus?

GA3 ehk Universal Analytics kasutas sessioonipõhist mudelit, et koguda infot veebilehel toimuva kohta. GA3 kogus ja talletas andmeid nagu lehe vaatamised, tegevused, tehingud jpm.

GA4 võimaldab analüüsida erinevatest seadmetest tulevaid andmeid, mis tähendab, et nüüd on võimalik koguda andmeid veebilehe ja mobiilirakenduse külastajate kohta ühel platvormil ning analüüsida seda statistikat ühel platvormil.

GA4 mudel annab turundajatele analüüsimiseks vabamad käed, sest me saame ise luua tegevuspõhiseid mõõdikuid ja reegleid, mille alusel me külastajate tegevusi mõõta soovime.

Täpsem statistika kui GA3-s

GA4 mudel annab turundajatele analüüsimiseks vabamad käed, sest me saame ise luua tegevuspõhiseid mõõdikuid ja reegleid, mille alusel me külastajate tegevusi mõõta soovime.

Kas Sa peaksid GA4 kasutusele võtma?

Aktiivne vajadus GA4 kasutamiseks peaks tekkima juhul, kui Sul on lisaks veebilehele vaja mõõta ka rakenduse liiklust/tegevusi.

Meie ja ka Google soovitus on luua endale paralleelselt GA4 property GA3-ga.

Tutvu GA4 võimalustega. Uued raporteerimise tööriistad aitavad Sul paremini mõista oma kodulehe külastajaid.

GA4 on visuaalsem tööriist, mis annab erinevate dashboardidega ülevaate veebilehel toimuva kohta. Samas võimaldab GA4 tegevustepõhist jälgimist.

Selle info põhjal saab tavakasutaja veebilehel toimuva kohta selgema pildi.

Kuidas kasutada Google Analytics GA4 versiooni?

Google Analytics GA4 kasutades jääb koheselt silma vasakpoolne menüü, mis on GA3 versiooniga võrreldes sisukam.

Kokku on Google Analytics GA4-s viis põhilist raporteerimise tööriista:

 • Life Cycle – annab ülevaate kanalitest, mille kaudu inimesed veebilehele jõuavad ning mida nad seal teevad;
 • User – demograafiline ja tehnoloogiline ülevaade veebilehe külastajate kohta;
 • Events – ülevaade määratletud KPI-dest ehk võimalus jälgida, kuidas veebilehe tulemuslikkus ajas kasvab/kahaneb;
 • Explore – võimaldab analüüsida veebilehel toimuvat visuaalselt, segmenteerides erinevaid andmeid ja visualiseerides neid Analysis hub tööriista kasutades;
 • Audiences – aitab Sul luua erinevaid sihtrühmasid, mida saab hilisemas faasis analüüsides segmenteerimisel kasutada.
google-analytics-4

01Home

Home raport toimib teadetetahvlina, mis näitab, kuidas veebilehe liiklus määratud ajaperioodi jooksul muutunud on.

Sisenedes Google Analyticsisse on Sul kriitilisele infole koheselt ligipääs olemas.

google-analytics-4-1

Vaatame lähemalt, millist infot seal kuvatakse.

Ülevaade veebilehe põhilistele mõõdikutele, nagu veebilehe külastajate arv, uute külastajate arv, keskmine külastuse aeg ja veebipoe käive valitud perioodil.

google-analytics-4-2

Ülevaade viimase 30 minuti külastustest nii numbriliselt kui ka geograafiliselt.

google-analytics-4-3

GA4 raportid on GA3-ga võrreldes interaktiivsemad. Andmeid edastatakse visuaalsemal kujul, mida iseloomustab väga hästi allolev graafik, kus kasutajate eelistused meediumivalikul on viimase 7 päeva lõikes visuaalselt välja toodud.

google-analytics-4-4

Sama kehtib ka geograafiliste näitajate puhul, kui on soov tutvuda veebiliikluse ja geograafiliste asukohtade omavaheliste seostega.

google-analytics-4-5

Cohort Analysis on GA3 tööriistade riiuli tagumisest otsast toodud esilehele, mis võimaldab nüüd kiirelt ja lihtsalt ligi pääseda infole, kuidas tekivad aja jooksul korduvkülastused veebilehele.

google-analytics-4-6

02Realtime

Realtime raport on teinud läbi täieliku muutuse kasutajamugavuse osas. Nüüd on võimalik saada kiirülevaade reaalajas toimuva kohta ühelt lehelt.

Jälgida saab nii külastajate geograafilist asukohta, külastatud veebilehti, tehtud tegevusi ning kanaleid, mille kaudu veebilehele jõuti.

google-analytics-4-7

Life Cycle

Life Cycle raport on heaks abimeheks, et aru saada, kuidas Sinu veebilehele jõutakse, mida seal tehakse ja kui palju Sinu veebileht käivet teenib.

03Acquisition

Acquisition raport näitab, kui palju Sinu veebilehte külastatakse, millistest geograafilistest asukohtadest seda tehakse ning milliste kanalite kaudu veebilehele jõuti.

google-analytics-4-8

Statistika kuvamine Acquisition raporti puhul on muutunud. GA4-s kuvatakse andmeid standardlahendustena. Kui soovid detailsemat infot, siis saad segmenteerimiste abil seda teha.

Võiks öelda, et tavakasutajale, kellel on lihtsalt vaja ülevaadet veebilehel toimuva kohta, on GA4 lihtsam ja mugavam tööriist kui GA3.

google-analytics-4-9

GA4-s ei ole põrkemäär nii tähtsaks mõõdikuks kui see GA3-s oli.

GA4-s on kasutusele võetud Engaged sessions.

Google defineerib neid kui sessioone veebilehel, mis kestavad pikemalt kui 10 sekundit, millele järgneb 1 või enam konversiooni/toimingut ning mille käigus vaadati 2 või enam kordi erinevaid lehti.

Laialivalguva põrkemäära mõõdiku asemel saame nüüdsest paremini jälgida veebilehtedel toimuvaid tegevusi ja optimeerida oma puudujääke.

google-analytics-4-10

Kui meil on soov statistikat segmenteerida, siis saame seda teha Secondary Dimensions alt.

google-analytics-4-11
google-analytics-4-12

04Engagement

Engagement raport võimaldab meil saada täpsema ülevaate, milliseid tegevusi inimesed veebilehel teinud on.

Ülevaade:

 • Sooritatud tegevustest;
 • Erinevate lehtede külastused veebilehel;
 • Veebilehe külastusaeg.
google-analytics-4-13

05Ecommerce Purchases

Ülevaade kõikide näitajate kohta.

 • Toodete vaatamised;
 • Toodete ostukorvi lisamised;
 • Ostukorvi vaatamismäär;
 • E-poe ostud;
 • Ostetud toodete koguarv;
 • Käive toote kohta.
google-analytics-4-14

06Retention

Ülevaatlik raport arusaamaks, kui suur hulk inimesi pärast esimest külastust tagasi veebilehele jõuavad.

Sealhulgas näeb visuaalselt, kuidas muutub ajas veebilehel veedetud aeg.

Antud näites on hästi näha, kus esimesel korral veebilehel viibides viidetakse lehel vähem aega, kuid mida pikem aeg veebilehe esmasest külastusest möödub, seda pikemalt veebilehel aega veedetakse.

google-analytics-4-15

User

07Demographics

Demograafiline ülevaade veebilehe külastajate kohta. Võimaldab analüüsida, kui vanad on külastajad ning kas nad on naiste- või meesterahvad.

Google Analytics võimaldab erinevate segmentide abil statistikat analüüsida.

google-analytics-4-16
google-analytics-4-17

08Tech

Detailne ülevaade, milliste seadmetega inimesed Sinu veebilehte külastavad. Teiste hulgas näeb:

 • Millist operatsioonisüsteemi inimesed kasutavad?
 • Mis tüüpi seadmega inimesed Sinu veebilehte kasutavad?
 • Millisest brauserist veebilehte lehitsetakse?
 • Kui suur on nende seadmete ekraani resolutsioon?
google-analytics-4-18

Events

09Conversions

Kuvab statistikat konversioonide kohta. GA4-s on võimalik konversioone seadistada otse Google Analyticsis.

google-analytics-4-19

10Events

Events annab ülevaate erinevatest tegevustest, mis Sinu veebilehel külastajad teostanud on. Eventse on samamoodi võimalik seadistada GA4-s.

google-analytics-4-20

Explore

11Analysis Hub

Analysis hub aitab Sul statistikat visuaalselt kuvada.

Analysis hub pakub tasuta kasutamiseks erinevaid eelseadistatud lahendusi, mille abil saad kiirelt ja mugavalt sobivaid raporteid luua.

Nende raportite põhjal saad Sa parema ülevaate klientide käitumisest veebilehel.

Allolev näide iseloomustab ostukorvi käitumist.

Selle raporti analüüsimiseks on meil püstitatud 2 küsimust:

 1. Kui suur hulk ostukorvi külastajatest jõuab reaalselt ostuni?
 2. Millises etapis kaob veebilehelt kõige rohkem ostukorvi külastajaid ära?

Kui ühest etapist kaob suur hulk külastajaid ära, siis tasub mõelda, kas saad antud olukorda parendada.

Sellised optimeerimised aitavad tõsta veebilehe konversioonimäära ja turunduseelarve ROI-d pikemas perspektiivis.

Allolevas näites on näha, et suur hulk inimesi hülgavad ostukorvi veebilehe mobiiliversioonis. See on indikaatoriks, et antud lahendus tuleks läbi testida ja proovida leida sealt põhjuseid, miks nii juhtub.

google-analytics-4-21

Configure

12Audience

Uuendusena on võimalik GA4-s kasutada Audience tööriista, mis aitab luua soovitud sihtrühmasid veebilehe külastajate kohta.

Näiteks, kui Sa soovid üht kindlat sihtrühma teisega võrrelda või aru saada, kuidas üks sihtrühm mingeid kindlaid tegevusi teostab, siis on see võimalus sul sihtrühmade loomisel olemas.

Sarnaselt GA3 versioonile, on Sul võimalik linkida oma Google Ads konto GA4-ga. See annab Sulle võimaluse neid sihtrühmi Google Ads keskkonnas jagada, mis võimaldab luua taasturunduskampaaniaid soovitud sihtrühmadele.

Näiteks, annab see Sulle võimaluse veebilehe ostjatele kuvada Google Ads reklaami konkreetse sõnumiga, mis parasjagu Sulle tähtis on.

Täpse ülevaate, kuidas Audience seadistada, leiad SIIT.

google-analytics-4-22

13Custom Definitions

Custom definitions võimaldab Sul luua endale sobivaid mõõdikuid ja dimensioone. See annab Sulle võimaluse analüüsida statistikat, mida muidu GA4 ise ei võimalda.

Antud funktsioon on sobilik edasijõudnutele.

GA4 eripäraks ongi see, et analüütikutel on vabamad käed statistika analüüsimisel. See on ka põhjus, miks paljud suurettevõtted, kes veebilehelt palju infot koguvad, on otsustanud GA4 võimalusi lähemalt uurida.

Loe Custom definitions kohta lähemalt SIIT.

google-analytics-4-23

14Debug View

Võimaldab Sul testida seadistatud tegevusi (events) ja konversioone (conversions) veebilehel või rakenduses ning tuvastada anomaaliaid reaalajas.

Enne DebugView kasutamist on tarvis see eelnevalt seadistada. Loe lähemalt SIIT.


Warning: Undefined array key 0 in /data01/virt108591/domeenid/www.molivery.com/htdocs/wp-content/themes/Bonamore/single.php on line 152

Warning: Attempt to read property "term_id" on null in /data01/virt108591/domeenid/www.molivery.com/htdocs/wp-content/themes/Bonamore/single.php on line 152